Nota prawna

Nota prawna

NZ Techno Sp. z o.o
Berneńska 5A
03-976, Warszawa

Telefon: (+48) 22 6163245
Fax: (+48) 22 6170785
Webseite: www.nztechno.com
E-Mail: office@nztechno.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XVI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS: 0000081888
REGON: 011862144
NIP: 113-02-34-889
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
Prezes: Bogumil Szklarzewicz

Nota o odpowiedzialności

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby na tej stronie internetowej podawać prawidłowe i kompletne informacje. Jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantuje aktualności, poprawności i kompletności przedstawionych informacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje treści stron internetowych, do których niniejsza witryna internetowa bezpośrednio lub pośrednio odsyła. Odwiedzający korzystają z linków do innych witryn na własne ryzyko i korzystają z nich zgodnie z obowiązującymi warunkami korzystania z tych witryn.

Prawo autorskie

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do obrazów i tekstów wykorzystywanych na tej stronie internetowej oraz we wszystkich innych publikacjach. W przypadku niezamierzonego naruszenia praw autorskich, usługodawca usunie przedmiot z wyglądu reklamowego i jego publikacji po powiadomieniu lub oznaczy go odpowiednimi prawami autorskimi. Prawa autorskie do wszystkich obiektów opublikowanych na tych stronach należą do usługodawcy. Powielanie lub wykorzystywanie tekstów i obrazów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, w tym we fragmentach, jest zabronione bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Theme

Upper© 2019 Blake Wordpress Theme