Slide

AeroDawg* dla psów

AeroDawg komora inhalacyjna dla psów

Komora aerozolowa AeroDawg* ze wskaźnikiem Flow-Vu* zapewnia pewność, że Twój pies otrzymuje niezbędne lekarstwa. Wskaźnik Flow-Vu* na komorze aerozolowej dla psów AeroDawg* pomaga policzyć, ile oddechów wziął pies i upewnić się, że maska ​​jest dobrze dopasowana. Oba są ważne, aby lek w aerozolu mógł dostać się głębko do płuc Twojego psa.

Jeśli wskaźnik Flow-Vu* porusza się nierówno lub zbliża się do psa, pies wykonuje wdech – i należy nacisnąć inhalator. Po zatrzymaniu inhalacji wskaźnik Flow-Vu * powraca do pozycji pionowej. Ta zwiększona kontrola pozwala łatwiej leczyć choroby układu oddechowego psa.

Kobieta stosuje AeroDawg na swoim psie

Czy Twój pies ma przewlekłe zapalenie oskrzeli?

AeroDawg dla psów - przy chronicznym zapaleniu oskrzeli

Przewlekłe zapalenie oskrzeli u psów jest spowodowane zapaleniem dróg oddechowych, które prowadzi do chronicznego kaszlu i szybkiego zmęczenia. Typowe objawy przewlekłego zapalenia oskrzeli obejmują kaszel, krztuszenie się lub połykanie po kaszlu, trudności w oddychaniu lub świszczący oddech przez 2-3 miesiące lub dłużej.

Przewlekłe zapalenie oskrzeli jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego u psów, ale jest trudne do zdiagnozowania, ponieważ można je pomylić z wieloma innymi chorobami. Psy cierpiące na przewlekłą infekcję oskrzeli są często wrażliwe na alergeny środowiskowe i domowe.

Ponieważ zwykłe inhalatory dostarczają dawkę z prędkością przekraczającą 100 km/h, skuteczne podawanie leku psom bez komory aerozolowej jest bardzo trudne. Kiedy komora aerozolowa AeroDawg* dla psów jest podłączona do inhalatora, Twój pies może normalnie oddychać i wdychać lek w aerozolu, aby lek mógł wniknąć głęboko do płuc psa i zadziałał. Bez komory aerozolowej AeroDawg* pies nie będzie w stanie w pełni wykorzystać leku, ponieważ większość dostanie się tylko do ust lub do gardła.

Korzystanie z AeroDawg*

Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem prawidłowego montażu, ciał obcych oraz uszkodzonych lub brakujących części. Ciała obce należy usunąć przed użyciem. Produkt należy NIEZWŁOCZNIE wymienić, jeśli którakolwiek z jego części jest uszkodzona lub jej brakuje.

Krok po kroku - instrukcja użytkowania-1 krok

Zdjąć nasadkę z dozownika aerozolu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do dozownika aerozolu.

AeroDawg krok po kroku instrukcja użytkowania - 2. krok

Włożyć dozownik aerozolu z tyłu komory. Trzymaj mocno komorę aerozolową AeroDawg* dla psów i dozownik aerozolu i potrząśnij szybko urządzeniem 4 do 5 razy bezpośrednio przed każdym użyciem.

AeroDawg krok po kroku instrukcja użytkowania - 3. krok

Delikatnie umieść maskę na pysku, upewniając się, że jest dobrze uszczelniona. Gdy pies wdycha powietrze, Flow-Vu* wskaźnik przepływu wdechowego (IFI) powinien trzepotać lub przesuwać się w kierunku psa. Jeśli pies czuje się niespokojny, poproś swojego weterynarza o poradę.

AeroDawg krok po kroku instrukcja użytkowania - 4. krok

IFI Flow-Vu* powraca do pozycji pionowej, gdy pies przestaje oddychać lub gdy robi wydech.

AeroDawg krok po kroku instrukcja użytkowania - 5. krok

Podczas gdy pies wykonuje wdech, naciśnij dozownik aerozolu i przytrzymaj maskę na pysku przez 3-5 oddechów. Utrzymuj skuteczne uszczelnienie i używaj IFI Flow-Vu* do zliczania liczby oddechów. Upewnij się, że przestrzegane są instrukcje weterznarza dotyczące dawkowania i że jednorazowo podawane jest tylko jedno zaciągnięcie leku.

AeroDawg krok po kroku instrukcja użytkowania - 6. krok

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dozownika aerozolu dotyczącymi czasu oczekiwania przed powtórzeniem kroków 2 – 5.

Informacje na tej stronie NIE zastępują szczegółowego przeczytania instrukcji obsługi komory aerozolowej AeroDawg* dla psów.

Często zadawane pytania dotyczące AeroDawg*

Wielu lekarzy weterynarii sprzedaje komorę aerozolową AeroDawg* dla psów w swojej klinice, ale można ją również kupić za pośrednictwem naszej strony internetowej. Przed zakupem należy porozmawiać z weterynarzem psa, aby upewnić się, czy komora aerozolowa AeroDawg* jest odpowiednia dla stanu Twojego psa.

Komora aerozolowa AeroDawg* dla psów zawiera lek, aby Twój pies mógł go wdychać przez kilka oddechów. Komora oddziela również grubsze cząsteczki aerozolu (które zwykle osadzają się w ustach i nosie), dzięki czemu drobniejsze, silniejsze cząsteczki mogą wnikać głęboko do płuc, gdzie są potrzebne.

Komora aerozolowa AeroDawg* dla psów jest przeznaczona do stosowania z lekami wziewnymi. Twój weterynarz określi, który lek jest odpowiedni dla twojego psa.

Zmniejszenie ilości sterydów doustnych w ciągu dwóch tygodni i przejście na steroidy wziewne może pozwolić na zmniejszenie dawki leków i umożliwić opłacalną terapię z prawdopodobnie mniejszą liczbą skutków ubocznych. Kortykosteroidy wziewne są najskuteczniejszymi dostępnymi lekami do leczenia psów z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i powinny być uważane za główny składnik przewlekłej terapii.

Chociaż to urządzenie jest stosunkowo nowe, nie znamy żadnych powodów, dla których komora aerozolowa AeroDawg* dla psów nie mogłaby być stosowana w leczeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli u psów, chyba że istnieją przeciwwskazania do stosowania niektórych leków. Zasada działania komory aerozolowej AeroDawg* dla psów opiera się na podawaniu leków w aerozolu, tak jak jest to obecnie stosowane u ludzi, koni i kotów. Produkt należy stosować wyłącznie na zalecenie lekarza weterynarii.

Ważne uwagi i informacje o AeroDawg*

Przestrogi

  • Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii i przed użyciem przeczytać wszystkie instrukcje.
  • Nie pozostawiaj komory aerozolowej AeroDawg* dla psów bez opieki w obecności dzieci.
  • Demontuj produkt tylko w zakresie zalecanym w instrukcji czyszczenia, w przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu.
  • Komora aerozolowa AeroDawg* dla psów to urządzenie medyczne. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy go czyścić zgodnie z niniejszą instrukcją.
  • NIE MOŻNA myć w zmywarce.
  • Jeśli nie masz pewności co do stosowania tego produktu, porozmawiaj ze swoim lekarzem weterynarii.

Uwagi

  • Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do dozownika aerozolu.
  • Ten produkt nie zawiera lateksu.
  • Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące działania lub użyteczności tego produktu, skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii.

Producent

Trudell Medical International. ©
725 Third Street, London, Ontario, Canada N5V 5G4

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

1 Padrid PA. „Diagnosis and Therapy of Canine Chronic Bronchitis“. In; Bonagura, JD, Kirk RW eds. Kirk’s Current Veterinary Therapy XII. Saunders Co Philadelphia 1995. S. 908-915
2 McKiernan BC. „Diagnosis and Treatment of Canine Chronic Bronchitis“. In; Padrid PA ed. Vet Clin N Amer 2000. Saunders Co Phila PA S. 1267-1279
3 Newman S. „Principles of Metered-Dose Inhaler Design” Respir Care 2005: 50 (9): 1177-1188

Wszystkie AeroChamber* zdrowie zwierząt